අප අමතන්න

සීමාසහිත රෙන්කියු සිටි ෂුවාංකුන් මැෂිනරි අමතර කොටස් සමාගම.

erg

ලිපිනය: ෂිමෙන්කියාඕ නගරය, රෙන්කියු නගරය, හෙබෙයි පළාත, චීනය

දු.ක.: 86 317 2909666

දුරකථන: 86-17733739460

විද්යුත් තැපෑල: ben1816@hotmail.com

ෆැක්ස්: 86 317 2908998

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න